Diễn đàn tạp chí truyện tranh BreakFree
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn tạp chí truyện tranh online BreakFree
 
Trang chủ BFMTrang chủ BFM  Trang ChínhTrang Chính  Club DeviantartClub Deviantart  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Race UP Contest

Go down 
+10
Fairy Water
N/A(21-12-09)
jeet
mirumo_depon139
gold
kye
zPePhungz
phuongkani168
dachan
Bạch Phụng
14 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Bạch Phụng

Bạch Phụng


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 27/07/2009
Age : 34
Đến từ : Hà Lôi ơi ~ thầm hát chong tôi ~

Race UP Contest - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Race UP Contest   Race UP Contest - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 15, 2009 12:01 am

First topic message reminder :

Please read English version at http://forum.breakfreemagazine.com/forum-f8/topic-t69.htm#514 . Thank you!


Cu?c thi v? truy?n tranh


Race UP contest


Nhi?u ng??i nói:” Tôi yêu truy?n tranh!”

Nhi?u ng??i khác c?ng nói :” Tôi yêu truy?n tranh, tôi v? truy?n tranh “

Còn nhi?u ng??i khác n?a không nói gì, nh?ng h? l?ng l?ng v? và yêu truy?n tranh.BreakFree magazine là m?t t?p chí truy?n tranh free 100%, t?t nhiên, các truy?n tranh ??ng trên t?p chí c?ng không th? ???c tr? nhu?n bút.

Tuy nhiên, n?u ch? v? mà không có ??ng l?c hay m?c tiêu ?? c? g?ng, thì h?n c?ng không vui v? và d? dàng ^^”, b?n thân BBT t?p chí c?ng là nh?ng ng??i v? truy?n và hi?u ?i?u này c?c kì rõ. M?t khác, BreakFree Magazine, nh? ?ã nói ? s? 1, hi v?ng không ch? tr? thành m?t sân ch?i cho các b?n ??c yêu thích truy?n tranh, mà còn có th? tr? thành m?t ??u tr??ng h?i h?a, n?i các h?a s? truy?n tranh không chuyên có th? tìm th?y ??ng l?c và m?c tiêu ?? ph?n ??u, ?? cho ra ??i nh?ng tác ph?m ngày m?t hoàn thi?n h?n.Và, Race UP contest ra ??i, vì nh?ng lí do ?y. M?t cu?c thi v? truy?n tranh trên m?ng v?i nh?ng ph?n th??ng h?p d?n! T?i sao không ???!

Ch? ?? cu?c thi :

Không có b?t c? ch? ?? b?t bu?c nào, hãy v? t?t c? nh?ng gì b?n MU?N.


  • Th?i h?n d? thi : t? 15.9.2009 ??n 27.7.2010
  • ??i t??ng d? thi: T?t c? nh?ng ai ?ã ?ang và s? ti?p t?c v? truy?n tranh, không phân bi?t qu?c gia, gi?i tính… Ch? c?n b?n là ng??i yêu truy?n tranh và v? truy?n tranh, … contest luôn chào ?ón tác ph?m c?a các b?n g?i v?.
B?n có th? d? thi theo t? cách cá nhân ho?c nhóm.

Nh?ng ng??i có tên trong ban t? ch?c và ban giám kh?o cu?c thi không có quy?n g?i tác ph?m d? thi.· ?i?u l? cu?c thi :

- Tác ph?m d? thi ph?i là truy?n ch?a t?ng ??ng t?i hay in ?n ? b?t kì ?âu (bao g?m c? các t?p chí truy?n tranh in ?n ho?c online, các trang web ?i?n t?) Tuy nhiên, n?u truy?n tranh c?a b?n ch? ??ng t?i m?t ph?n nh? ? nh?ng n?i nêu trên, và n?i dung ??ng t?i không ?? l? n?i dung chính c?a câu chuy?n thì v?n có th? d? thi.

- Tác ph?m d? thi ph?i hoàn toàn thu?c v? quy?n s? h?u c?a cá nhân hay nhóm tham d?. N?u trong tác ph?m d? thi c?a b?n có s? d?ng nh?ng t? li?u hình ?nh ???c l?y t? ngu?n khác, mà có s? yêu c?u credit c?a tác gi?, b?n ph?i ghi rõ tên ng??i ho?c nhóm ng??i ?ã cung cáp hình ?nh ho?c t? li?u mà b?n s? d?ng

( ví d? : n?u b?n dùng m?t bài hát ho?c bài th? làm n?n cho truy?n tranh d? thi, b?n ph?i ghi rõ tên c?a tác gi? bài hát, bài th? ?ó. Ho?c n?u b?n dùng partern c?a m?t tác gi? cung c?p trên m?ng, b?n ph?i ghi chú rõ tên ng??i cung c?p và ??a ch? trang web ?y….)

M?i vi ph?m v? b?n quy?n nh? ?ã nêu ? trên ?ây hoàn toàn thu?c v? trách nhi?m c?a cá nhân b?n.- M?i tác ph?m d? thi hoàn toàn thu?c v? s? h?u cá nhân c?a tác gi?. B?n có th? ??ng t?i ho?c in ?n tác ph?m c?a mình ? b?t c? ?âu b?n thích (sau khi cu?c thi k?t thúc). Tuy nhiên, do tính ch?t c?a cu?c thi, tác ph?m d? thi c?a b?n có th? s? ???c ch?n ??ng trên t?p chí BreakFree.

- M?i cá nhân có quy?n g?i d? thi m?t ho?c nhi?u tác ph?m khác nhau. Các tác ph?m này ??u có quy?n d? thi ngang nhau. T?c là, n?u c? hai (ho?c nhi?u ) tác ph?m c?a b?n quá xu?t s?c, b?n có th? cùng lúc ?o?t hai ( ho?c nhi?u h?n hai) gi?i.

- M?i cá nhân ngoài quy?n g?i truy?n riêng c?a mình, còn có th? tham gia vào nhi?u nhóm khác nhau, ??ng sáng tác ?? g?i truy?n d? thi. M?i nhóm có quy?n g?i m?t ho?c nhi?u tác ph?m d? thi. Tát c? các tác ph?m này có quy?n d? thi ngang nhau. ( ?, hãy t??ng t??ng truy?n c?a cá nhân b?n do?t gi?i nhì r?i thì… ch?ng may truy?n c?a nhóm b?n tham gia l?i ?o?t thêm gi?i nh?t…. )

· Quy ??nh v? tác ph?m d? thi :

- M?i tác ph?m d? thi không gi?i h?n s? l??ng trang truy?n, nh?ng ít nh?t ph?i có t? 25 trang tr? lên.

- M?i tác ph?m d? thi ph?i có trang bìa, ?en tr?ng ho?c màu tùy ý thích c?a b?n, trên trang bìa c?n trình bày rõ tên tác ph?m và tên tác gi?. Vì ph?n này c?ng ít nhi?u ?nh h??ng ??n b? c?c m? thu?t t?ng th? chung c?a tác ph?m, nên BTC s? không giúp b?n s?p ch? trên trang này. ?i?u này d?ng ngh?a v?i vi?c b?n không ???c g?i m?t poster không tên không ch? kèm cùng tác ph?m d? thi và nói ?ó là bìa truy?n c?a b?n.

Trang bìa này không tính vào s? 25 trang truy?n k? trên. T?c là, n?u tác ph?m d? thi bao g?m 29 trang truy?n và 1 trang bìa, thì s? b? lo?i vì không d?t yêu c?u c?a cu?c thi.- BTC s? không giúp b?n b?t kì gì liên quan ??n n?i dung hay hình th?c c?a tác ph?m d? thi. Tr? vi?c làm tr?ng và t?y v?t b?n, ??i v?i các truy?n d? thi g?i b?n g?c theo ???ng b?u ?i?n.

- Tác ph?m d? thi không b? b?t bu?c ? b?t c? ch?t li?u hay kích c? nào. B?n có th? t? do v? trên b?t c? v?t li?u nào b?n mu?n. Tuy nhiên, kh? tranh A4 v?n luôn là khuy?n khích hàng ??u c?a BTC.

B?n có th? v? truy?n theo l?i truy?n th?ng, ?i nét b?ng bút m?c, t?o hoa v?n b?ng tay, s? d?ng screentone v.v , hay v? hoàn toàn trên máy, dùng ?? h?a ?? hoàn thành tác ph?m, ho?c k?t h?p c? hai ph??ng pháp trên.

- Các tác ph?m d? thi ???c ch?nh s?a trên máy tính b?t bu?c ph?i ???c scan ? ?? phân gi?i th?p nh?t là 300 DPI, kích th??c nh? nh?t là 1000 pixel chi?u r?ng.

- Không có b?t c? gi?i h?n v? th? lo?i nào cho các ph?m d? thi Race UP contest. Tuy nhiên, l?i khuyên c?a BTC là b?n hãy c?n th?n v?i các th? lo?i nh?y c?m.

- Các tác ph?m có n?i dung ?? kích tôn giáo, chính tr? n?ng n?, phân bi?t, kì th? ch?ng t?c…. hoàn toàn không ???c ch?p nh?n.· Cách th?c g?i tác ph?m d? thi :v - Qua email:

B?n có th? scan, ch?nh s?a ho?c không ch?nh s?a r?i g?i cho chúng tôi qua ??a ch? email: breakfreemagazine@hotmail.com theo m?u sau :

T?a ?? email: Truy?n tranh d? thi Race UP contest – ( tên truy?n )

N?i dung email :

- Bút danh

- Tên th?t

- Qu?c t?ch:

- Gi?i tính:

- ??a ch? hi?n t?i:

- ??a ch? gallery riêng c?a b?n ( n?u có ) trên các trang nh? deviantart.com , zidean.com v.v. ho?c ??a ch? trang web c?a chính b?n.

- Nick Y!M:Và ???ng nhiên attack file zip truy?n c?a b?n. Ho?c b?n có th? up truy?n c?a b?n lên 1 trang host nào ?ó ( nh? mediafire.com ho?c megaupload.com v.v. ) và g?i link trong email trên.Yêu c?u v? file tranh :

- file g?c .JPG , .PSD, .BMP, .TIF

- width : 1000 pixel

- Resolution: 300 dpi

v Qua b?u ?i?nCác b?n có th? g?i b?n g?c ho?c b?n photo ch?t l??ng cao theo m?u sau:

Tru?ên tranh g?i t?p chí Break Free

Hoàng Ng?c Di?p

5 – G4d – Thành Công – Ba ?ình - Hà N?i

Tel: 0958768300Trong th? ph?i ghi rõ:

- Bút danh

- Tên th?t

- ??a ch?

- ?i?n tho?i

B?n photo ph?i là b?n photo ch?t l??ng cao, có ch?t l??ng g?n nh? b?n g?c, khi scan lên v?n ??m b?o v? ch?t l??ng hình ?nh c?a truy?n.

· Cách th?c ch?m gi?i :Cu?c thi bao g?m hai vòng, vòng 1 là vòng s? kh?o và vòng hai là vòng chung kh?o.Vòng s? kh?o : Các truy?n d? thi s? ???c duy?t qua b?i ban biên t?p t?p chí BreakFree, nh?ng truy?n ch?t l??ng t?t qua vòng s? kh?o s? ???c ??ng trên t?p chí BreakFree tùy theo t?ng kì thích h?p.

Truy?n ??ng trên t?p chí s? kèm theo nh?n xét c?a ban giám kh?o.Vòng chung kh?o: B?t ??u ch?m ?i?m t? ngày k?t thúc h?n n?p bài thi, t?c là sau 24 gi? ( tính theo gi? Vi?t Nam) ngày 27.7.2010.B?ng ?i?m chu?n ch?m gi?i :N?i dung: 100 ?i?m

Hình v?, thi?t k? nhân v?t: 100 ?i?m

B?c c?c, d?n truy?n : 70 ?i?m

T?ng quan: 30 ?i?mNgoài ra, BGK có th? cho thêm ?i?m sáng t?o v?i tùy các tác ph?m d? thi. ?i?m sáng t?o có th? t? 0 ??n 100.

?i?m c?a m?i tác ph?m d? thi s? là trung bình t?ng s? ?i?m ???c cho b?i m?i giám kh?o.Ngoài ra, gi?i yêu thích do bình ch?n c?a ??c gi? s? b?t ??u khi truy?n l?t vào vòng chung kh?o cu?i cùng ???c ??ng trên t?p chí BreakFree.· Gi?i th??ng:

( ch? mãi ti?t m?c này ~ )1 gi?i nh?t: 300$

Dành cho tác ph?m ??t t?ng s? ?i?m trung bình cao nh?t trên b?ng ?i?m c?a BGK.1 gi?i nhì: 150$

Dành cho tác ph?m ??t t?ng s? ?i?m trung bình cao th? nhì trên b?ng ?i?m c?a BGK.1 gi?i sáng t?o: 150$

Dành cho tác ph?m có t?ng s? ?i?m sáng t?o cao nh?t trên b?ng ?i?m c?a BGK.1 gi?i yêu thích: 100$Dành cho tác ph?m ???c bình ch?n nhi?u nh?t trên poll bình ch?n c?a web t?p chí.

Các ph?n th??ng có th? qui ??i ra hi?n v?t v?i giá tr? t??ng ???ng. BTC có th? giúp b?n mua các tranh ?nh, b?ng ??a, sách truy?n, h?a c? v.v có bán t?i Nh?t ho?c M?. Ch? c?n nh?ng v?t ph?m này không b? c?m nh?p kh?u b?i lu?t pháp n??c s? t?i.

Chi phí b?u ?i?n cho các ph?n th??ng ( hi?n v?t ho?c ti?n m?t) không thu?c trách nhi?m c?a BTC cu?c thi.· Thành ph?n ban giám kh?o:- ??i di?n t?p chí BreakFree, t?ng biên t?p: ScarletV

- ??i di?n ban t? ch?c cu?c thi : B?ch Ph?ng

- H?a s? truy?n tranh Nguy?n Thành Phong

M?i ý ki?n th?c m?c ?óng góp xin post t?i forum c?a BreakFreemagazine ho?c g?i v? hòm mail: breakfreemagazine@hotmail.com


Được sửa bởi Bạch Phụng ngày Sun Sep 27, 2009 4:43 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://breakfreemagazine.com

Tác giảThông điệp
mirumo_d
Khách viếng thăm
Race UP Contest - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Race UP Contest   Race UP Contest - Page 2 Icon_minitimeWed May 05, 2010 4:18 pm

Truỵên tranh gửi tạp chí Break Free

Hoàng
Ngọc Diệp


5 – G4d – Thành Công – Ba
Đình - Hà Nội


Tel: 0958768300

mấy dòng trên là mẫu hay mình bắt buộc phải ghi trên phong bì gửi đi?
Về Đầu Trang Go down
pansy

pansy


Tổng số bài gửi : 10
Join date : 16/11/2009
Age : 34
Đến từ : Đà Nẵng

Race UP Contest - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest - Page 2 Icon_minitimeWed May 05, 2010 8:25 pm

Bạn bắt buộc phải ghi như vậy mới đến tay người nhận (thành viên ban tổ chức) là Diệp được chứ ^^'
Về Đầu Trang Go down
http://pansy88.deviantart.com
mirumo_depon139
Tổng số bài gửi : 4
Join date : 20/11/2009
Age : 26
Đến từ : TP.HCM

Race UP Contest - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest - Page 2 Icon_minitimeSat Jun 12, 2010 11:20 am

vậy vòng sơ khảo ko có thời hạn sao???Có nhất thiết phải qua vòng sơ khảo mới vào đc vòng chung khảo ko ạ?
Về Đầu Trang Go down
ngango_
Tổng số bài gửi : 1
Join date : 27/07/2010

Race UP Contest - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest - Page 2 Icon_minitimeTue Jul 27, 2010 9:21 pm

cuộc thi hay đó, hi vọng sẽ có nhiều tác phẩm mới


-------------------------
tin nhanh
tim viec
tim viec lam
diem thi
thoi trang
xo so mien bac
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content

Race UP Contest - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest - Page 2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Race UP Contest
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» Race Up Contest (English)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn tạp chí truyện tranh BreakFree :: Tạp chí BreakFree :: Race UP Contest-
Chuyển đến