Diễn đàn tạp chí truyện tranh BreakFree
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn tạp chí truyện tranh online BreakFree
 
Trang chủ BFMTrang chủ BFM  Trang ChínhTrang Chính  Club DeviantartClub Deviantart  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Race UP Contest

Go down 
+10
Fairy Water
N/A(21-12-09)
jeet
mirumo_depon139
gold
kye
zPePhungz
phuongkani168
dachan
Bạch Phụng
14 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Bạch Phụng

Bạch Phụng


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 27/07/2009
Age : 34
Đến từ : Hà Lôi ơi ~ thầm hát chong tôi ~

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeTue Sep 15, 2009 12:01 am

Please read English version at http://forum.breakfreemagazine.com/forum-f8/topic-t69.htm#514 . Thank you!


Cu?c thi v? truy?n tranh


Race UP contest


Nhi?u ng??i nói:” Tôi yêu truy?n tranh!”

Nhi?u ng??i khác c?ng nói :” Tôi yêu truy?n tranh, tôi v? truy?n tranh “

Còn nhi?u ng??i khác n?a không nói gì, nh?ng h? l?ng l?ng v? và yêu truy?n tranh.BreakFree magazine là m?t t?p chí truy?n tranh free 100%, t?t nhiên, các truy?n tranh ??ng trên t?p chí c?ng không th? ???c tr? nhu?n bút.

Tuy nhiên, n?u ch? v? mà không có ??ng l?c hay m?c tiêu ?? c? g?ng, thì h?n c?ng không vui v? và d? dàng ^^”, b?n thân BBT t?p chí c?ng là nh?ng ng??i v? truy?n và hi?u ?i?u này c?c kì rõ. M?t khác, BreakFree Magazine, nh? ?ã nói ? s? 1, hi v?ng không ch? tr? thành m?t sân ch?i cho các b?n ??c yêu thích truy?n tranh, mà còn có th? tr? thành m?t ??u tr??ng h?i h?a, n?i các h?a s? truy?n tranh không chuyên có th? tìm th?y ??ng l?c và m?c tiêu ?? ph?n ??u, ?? cho ra ??i nh?ng tác ph?m ngày m?t hoàn thi?n h?n.Và, Race UP contest ra ??i, vì nh?ng lí do ?y. M?t cu?c thi v? truy?n tranh trên m?ng v?i nh?ng ph?n th??ng h?p d?n! T?i sao không ???!

Ch? ?? cu?c thi :

Không có b?t c? ch? ?? b?t bu?c nào, hãy v? t?t c? nh?ng gì b?n MU?N.


  • Th?i h?n d? thi : t? 15.9.2009 ??n 27.7.2010
  • ??i t??ng d? thi: T?t c? nh?ng ai ?ã ?ang và s? ti?p t?c v? truy?n tranh, không phân bi?t qu?c gia, gi?i tính… Ch? c?n b?n là ng??i yêu truy?n tranh và v? truy?n tranh, … contest luôn chào ?ón tác ph?m c?a các b?n g?i v?.
B?n có th? d? thi theo t? cách cá nhân ho?c nhóm.

Nh?ng ng??i có tên trong ban t? ch?c và ban giám kh?o cu?c thi không có quy?n g?i tác ph?m d? thi.· ?i?u l? cu?c thi :

- Tác ph?m d? thi ph?i là truy?n ch?a t?ng ??ng t?i hay in ?n ? b?t kì ?âu (bao g?m c? các t?p chí truy?n tranh in ?n ho?c online, các trang web ?i?n t?) Tuy nhiên, n?u truy?n tranh c?a b?n ch? ??ng t?i m?t ph?n nh? ? nh?ng n?i nêu trên, và n?i dung ??ng t?i không ?? l? n?i dung chính c?a câu chuy?n thì v?n có th? d? thi.

- Tác ph?m d? thi ph?i hoàn toàn thu?c v? quy?n s? h?u c?a cá nhân hay nhóm tham d?. N?u trong tác ph?m d? thi c?a b?n có s? d?ng nh?ng t? li?u hình ?nh ???c l?y t? ngu?n khác, mà có s? yêu c?u credit c?a tác gi?, b?n ph?i ghi rõ tên ng??i ho?c nhóm ng??i ?ã cung cáp hình ?nh ho?c t? li?u mà b?n s? d?ng

( ví d? : n?u b?n dùng m?t bài hát ho?c bài th? làm n?n cho truy?n tranh d? thi, b?n ph?i ghi rõ tên c?a tác gi? bài hát, bài th? ?ó. Ho?c n?u b?n dùng partern c?a m?t tác gi? cung c?p trên m?ng, b?n ph?i ghi chú rõ tên ng??i cung c?p và ??a ch? trang web ?y….)

M?i vi ph?m v? b?n quy?n nh? ?ã nêu ? trên ?ây hoàn toàn thu?c v? trách nhi?m c?a cá nhân b?n.- M?i tác ph?m d? thi hoàn toàn thu?c v? s? h?u cá nhân c?a tác gi?. B?n có th? ??ng t?i ho?c in ?n tác ph?m c?a mình ? b?t c? ?âu b?n thích (sau khi cu?c thi k?t thúc). Tuy nhiên, do tính ch?t c?a cu?c thi, tác ph?m d? thi c?a b?n có th? s? ???c ch?n ??ng trên t?p chí BreakFree.

- M?i cá nhân có quy?n g?i d? thi m?t ho?c nhi?u tác ph?m khác nhau. Các tác ph?m này ??u có quy?n d? thi ngang nhau. T?c là, n?u c? hai (ho?c nhi?u ) tác ph?m c?a b?n quá xu?t s?c, b?n có th? cùng lúc ?o?t hai ( ho?c nhi?u h?n hai) gi?i.

- M?i cá nhân ngoài quy?n g?i truy?n riêng c?a mình, còn có th? tham gia vào nhi?u nhóm khác nhau, ??ng sáng tác ?? g?i truy?n d? thi. M?i nhóm có quy?n g?i m?t ho?c nhi?u tác ph?m d? thi. Tát c? các tác ph?m này có quy?n d? thi ngang nhau. ( ?, hãy t??ng t??ng truy?n c?a cá nhân b?n do?t gi?i nhì r?i thì… ch?ng may truy?n c?a nhóm b?n tham gia l?i ?o?t thêm gi?i nh?t…. )

· Quy ??nh v? tác ph?m d? thi :

- M?i tác ph?m d? thi không gi?i h?n s? l??ng trang truy?n, nh?ng ít nh?t ph?i có t? 25 trang tr? lên.

- M?i tác ph?m d? thi ph?i có trang bìa, ?en tr?ng ho?c màu tùy ý thích c?a b?n, trên trang bìa c?n trình bày rõ tên tác ph?m và tên tác gi?. Vì ph?n này c?ng ít nhi?u ?nh h??ng ??n b? c?c m? thu?t t?ng th? chung c?a tác ph?m, nên BTC s? không giúp b?n s?p ch? trên trang này. ?i?u này d?ng ngh?a v?i vi?c b?n không ???c g?i m?t poster không tên không ch? kèm cùng tác ph?m d? thi và nói ?ó là bìa truy?n c?a b?n.

Trang bìa này không tính vào s? 25 trang truy?n k? trên. T?c là, n?u tác ph?m d? thi bao g?m 29 trang truy?n và 1 trang bìa, thì s? b? lo?i vì không d?t yêu c?u c?a cu?c thi.- BTC s? không giúp b?n b?t kì gì liên quan ??n n?i dung hay hình th?c c?a tác ph?m d? thi. Tr? vi?c làm tr?ng và t?y v?t b?n, ??i v?i các truy?n d? thi g?i b?n g?c theo ???ng b?u ?i?n.

- Tác ph?m d? thi không b? b?t bu?c ? b?t c? ch?t li?u hay kích c? nào. B?n có th? t? do v? trên b?t c? v?t li?u nào b?n mu?n. Tuy nhiên, kh? tranh A4 v?n luôn là khuy?n khích hàng ??u c?a BTC.

B?n có th? v? truy?n theo l?i truy?n th?ng, ?i nét b?ng bút m?c, t?o hoa v?n b?ng tay, s? d?ng screentone v.v , hay v? hoàn toàn trên máy, dùng ?? h?a ?? hoàn thành tác ph?m, ho?c k?t h?p c? hai ph??ng pháp trên.

- Các tác ph?m d? thi ???c ch?nh s?a trên máy tính b?t bu?c ph?i ???c scan ? ?? phân gi?i th?p nh?t là 300 DPI, kích th??c nh? nh?t là 1000 pixel chi?u r?ng.

- Không có b?t c? gi?i h?n v? th? lo?i nào cho các ph?m d? thi Race UP contest. Tuy nhiên, l?i khuyên c?a BTC là b?n hãy c?n th?n v?i các th? lo?i nh?y c?m.

- Các tác ph?m có n?i dung ?? kích tôn giáo, chính tr? n?ng n?, phân bi?t, kì th? ch?ng t?c…. hoàn toàn không ???c ch?p nh?n.· Cách th?c g?i tác ph?m d? thi :v - Qua email:

B?n có th? scan, ch?nh s?a ho?c không ch?nh s?a r?i g?i cho chúng tôi qua ??a ch? email: breakfreemagazine@hotmail.com theo m?u sau :

T?a ?? email: Truy?n tranh d? thi Race UP contest – ( tên truy?n )

N?i dung email :

- Bút danh

- Tên th?t

- Qu?c t?ch:

- Gi?i tính:

- ??a ch? hi?n t?i:

- ??a ch? gallery riêng c?a b?n ( n?u có ) trên các trang nh? deviantart.com , zidean.com v.v. ho?c ??a ch? trang web c?a chính b?n.

- Nick Y!M:Và ???ng nhiên attack file zip truy?n c?a b?n. Ho?c b?n có th? up truy?n c?a b?n lên 1 trang host nào ?ó ( nh? mediafire.com ho?c megaupload.com v.v. ) và g?i link trong email trên.Yêu c?u v? file tranh :

- file g?c .JPG , .PSD, .BMP, .TIF

- width : 1000 pixel

- Resolution: 300 dpi

v Qua b?u ?i?nCác b?n có th? g?i b?n g?c ho?c b?n photo ch?t l??ng cao theo m?u sau:

Tru?ên tranh g?i t?p chí Break Free

Hoàng Ng?c Di?p

5 – G4d – Thành Công – Ba ?ình - Hà N?i

Tel: 0958768300Trong th? ph?i ghi rõ:

- Bút danh

- Tên th?t

- ??a ch?

- ?i?n tho?i

B?n photo ph?i là b?n photo ch?t l??ng cao, có ch?t l??ng g?n nh? b?n g?c, khi scan lên v?n ??m b?o v? ch?t l??ng hình ?nh c?a truy?n.

· Cách th?c ch?m gi?i :Cu?c thi bao g?m hai vòng, vòng 1 là vòng s? kh?o và vòng hai là vòng chung kh?o.Vòng s? kh?o : Các truy?n d? thi s? ???c duy?t qua b?i ban biên t?p t?p chí BreakFree, nh?ng truy?n ch?t l??ng t?t qua vòng s? kh?o s? ???c ??ng trên t?p chí BreakFree tùy theo t?ng kì thích h?p.

Truy?n ??ng trên t?p chí s? kèm theo nh?n xét c?a ban giám kh?o.Vòng chung kh?o: B?t ??u ch?m ?i?m t? ngày k?t thúc h?n n?p bài thi, t?c là sau 24 gi? ( tính theo gi? Vi?t Nam) ngày 27.7.2010.B?ng ?i?m chu?n ch?m gi?i :N?i dung: 100 ?i?m

Hình v?, thi?t k? nhân v?t: 100 ?i?m

B?c c?c, d?n truy?n : 70 ?i?m

T?ng quan: 30 ?i?mNgoài ra, BGK có th? cho thêm ?i?m sáng t?o v?i tùy các tác ph?m d? thi. ?i?m sáng t?o có th? t? 0 ??n 100.

?i?m c?a m?i tác ph?m d? thi s? là trung bình t?ng s? ?i?m ???c cho b?i m?i giám kh?o.Ngoài ra, gi?i yêu thích do bình ch?n c?a ??c gi? s? b?t ??u khi truy?n l?t vào vòng chung kh?o cu?i cùng ???c ??ng trên t?p chí BreakFree.· Gi?i th??ng:

( ch? mãi ti?t m?c này ~ )1 gi?i nh?t: 300$

Dành cho tác ph?m ??t t?ng s? ?i?m trung bình cao nh?t trên b?ng ?i?m c?a BGK.1 gi?i nhì: 150$

Dành cho tác ph?m ??t t?ng s? ?i?m trung bình cao th? nhì trên b?ng ?i?m c?a BGK.1 gi?i sáng t?o: 150$

Dành cho tác ph?m có t?ng s? ?i?m sáng t?o cao nh?t trên b?ng ?i?m c?a BGK.1 gi?i yêu thích: 100$Dành cho tác ph?m ???c bình ch?n nhi?u nh?t trên poll bình ch?n c?a web t?p chí.

Các ph?n th??ng có th? qui ??i ra hi?n v?t v?i giá tr? t??ng ???ng. BTC có th? giúp b?n mua các tranh ?nh, b?ng ??a, sách truy?n, h?a c? v.v có bán t?i Nh?t ho?c M?. Ch? c?n nh?ng v?t ph?m này không b? c?m nh?p kh?u b?i lu?t pháp n??c s? t?i.

Chi phí b?u ?i?n cho các ph?n th??ng ( hi?n v?t ho?c ti?n m?t) không thu?c trách nhi?m c?a BTC cu?c thi.· Thành ph?n ban giám kh?o:- ??i di?n t?p chí BreakFree, t?ng biên t?p: ScarletV

- ??i di?n ban t? ch?c cu?c thi : B?ch Ph?ng

- H?a s? truy?n tranh Nguy?n Thành Phong

M?i ý ki?n th?c m?c ?óng góp xin post t?i forum c?a BreakFreemagazine ho?c g?i v? hòm mail: breakfreemagazine@hotmail.com


Được sửa bởi Bạch Phụng ngày Sun Sep 27, 2009 4:43 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://breakfreemagazine.com
dachan
Tổng số bài gửi : 1
Join date : 21/09/2009

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeMon Sep 21, 2009 8:42 pm

đến tận 27.7.2010 cơ ạ ? ây chồ . giải thưởng hấp dẫn quá Race UP Contest 171581 . được rồi . Dân hà nội quyết chiến trận này Race UP Contest 300921 dù đây là trận đầu :)) Race UP Contest 789126
Về Đầu Trang Go down
phuongkani168

phuongkani168


Tổng số bài gửi : 1
Join date : 25/09/2009
Age : 32

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeFri Sep 25, 2009 1:46 pm

hay thế big love tham gia đi nào đến tận 2010 cơ mà :">
Về Đầu Trang Go down
http://www.kani168.net
zPePhungz
Tổng số bài gửi : 1
Join date : 25/09/2009

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeFri Sep 25, 2009 3:54 pm

Race UP Contest 171581 cai nay thi qua la phai tham gia >.<......may tram do ngay truoc mat the kia..
Về Đầu Trang Go down
kye
Tổng số bài gửi : 1
Join date : 26/09/2009

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeSat Sep 26, 2009 6:04 pm

The' nay` thi nhat dinh. phai? tham gia roi` Race UP Contest 71553 . Ly' do thu 1 la money Race UP Contest 684899 , thu 2 la` vi` tinh` yeu vo bo` voi' truyen. tranh Race UP Contest 171581 .....❌x:x
Về Đầu Trang Go down
gold

gold


Tổng số bài gửi : 4
Join date : 28/07/2009
Age : 27
Đến từ : ổ sâu

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeSun Sep 27, 2009 9:51 am

Big question~

Sao trong vol2 thì giới hạn tối thiểu 25 trang mà lên đây lại thành 30 rồi ~"~

Thế rốt cục là bao nhiêu ạ~?
Về Đầu Trang Go down
http://gemfairylove.wordpress.com
Bạch Phụng

Bạch Phụng


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 27/07/2009
Age : 34
Đến từ : Hà Lôi ơi ~ thầm hát chong tôi ~

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeSun Sep 27, 2009 4:41 pm

ah....
ss coppy nhầm bản cũ rồi - -

25 thôi em ạ :P

nhưng mà, nếu em vẽ trên 25 trang thì.... e là sẽ đc điểm cao hơn chăng ;;)
Về Đầu Trang Go down
http://breakfreemagazine.com
Immonste
Khách viếng thăm
Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Nếu có thời gian   Race UP Contest Icon_minitimeThu Oct 29, 2009 5:42 pm

Nếu mình có thời gian và sức lực, mình nhất định sẽ tham gia. Tham gia
vì thích vẽ truyện và thích đọc truyện còn yêu thì không dám, tiền cũng
quan trọng nhưng không phải mục đích mình tham dự ( nếu ... được giải),
nhưng có được vẽ bằng chì không không nhỉ, đi lại mực thì không có bút
sắt xịn với lại không biết đi >> xấu
shounen muôn năm, horror manga vạn tuế
Về Đầu Trang Go down
Bạch Phụng

Bạch Phụng


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 27/07/2009
Age : 34
Đến từ : Hà Lôi ơi ~ thầm hát chong tôi ~

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeThu Oct 29, 2009 7:44 pm

oh, vẽ bằng gì cũng được bạn ạ close up ~
bút chì bút sắt ^^ đều dược. Chỉ cần bài gửi dự thi đạt chất lượng y như bản thảo gốc của bạn là được ^^
nếu là vẽ chì hoàn toàn, khi scan lên máy có thể sẽ có chút khác biệt ^^", nên mong bạn cẩn thận điểm này close up ~
Về Đầu Trang Go down
http://breakfreemagazine.com
mirumo_depon139
Tổng số bài gửi : 4
Join date : 20/11/2009
Age : 26
Đến từ : TP.HCM

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeFri Nov 20, 2009 2:56 pm

nếu không có bút sắt ,vẽ chì thì mờ we' , vẽ bút mực thường được ko ạ?><
Về Đầu Trang Go down
Bạch Phụng

Bạch Phụng


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 27/07/2009
Age : 34
Đến từ : Hà Lôi ơi ~ thầm hát chong tôi ~

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeFri Nov 20, 2009 6:45 pm

bút j cũng đc bạn ạ :)
Về Đầu Trang Go down
http://breakfreemagazine.com
jeet
Tổng số bài gửi : 3
Join date : 17/12/2009

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeThu Dec 17, 2009 7:09 am

mình mới tham gia diễn đàn ^^ xin hỏi mình có 1 chap truyện,dài tầm 40-50 trang ,có thể tham gia không?,gọi là một chap nhưng nó cũng như 1 câu chuyện có kết thúc mở,một tác phẩm như thế tham gia có hợp lệ không?
Về Đầu Trang Go down
Bạch Phụng

Bạch Phụng


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 27/07/2009
Age : 34
Đến từ : Hà Lôi ơi ~ thầm hát chong tôi ~

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeSat Dec 19, 2009 8:16 pm

sao lại ko đc hả bạn close up ~
chào mừng bạn tham ja cuộc thi ^^
Về Đầu Trang Go down
http://breakfreemagazine.com
jeet
Tổng số bài gửi : 3
Join date : 17/12/2009

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeMon Dec 21, 2009 1:17 am

^^ nhưng mà các bạn có type lại chữ cho truyện không?
vì tớ không gõ tiếng việt trong ps được
Về Đầu Trang Go down
Bạch Phụng

Bạch Phụng


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 27/07/2009
Age : 34
Đến từ : Hà Lôi ơi ~ thầm hát chong tôi ~

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeThu Dec 24, 2009 8:28 pm

đc thôi :d
cái đó thì bbt làm đc mà bạn
Về Đầu Trang Go down
http://breakfreemagazine.com
jeet
Tổng số bài gửi : 3
Join date : 17/12/2009

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeTue Dec 29, 2009 12:13 pm

HAY!!tuyệt quá!!khả năng tớ sẽ mang 2 truyện tham gia chiến đấu X'D
Về Đầu Trang Go down
N/A(21-12-09)
Tổng số bài gửi : 2
Join date : 21/12/2009
Age : 31
Đến từ : Hà Nội Việt Nam

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeTue Dec 29, 2009 3:54 pm

Cuộc thi này rất hay.
mình muốn hỏi:
Ban tổ chức gia hạn thời gian dài thế kia có lý do gì ko?
Vì thường thì thời gian các cuộc thi không thoải mái đến mức nửa năm
Liệu các bạn có thể duy trì cuộc thi này trong một thời gian dài thế không?
Về Đầu Trang Go down
mirumo_depon139
Tổng số bài gửi : 4
Join date : 20/11/2009
Age : 26
Đến từ : TP.HCM

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeTue Jan 05, 2010 7:50 pm

>về phần bìa,nếu mình ghi tên tác giả là bút danh thì có dc hok(vd:colgate,trocloc,...)???
Về Đầu Trang Go down
Bạch Phụng

Bạch Phụng


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 27/07/2009
Age : 34
Đến từ : Hà Lôi ơi ~ thầm hát chong tôi ~

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeTue Jan 05, 2010 10:07 pm

@N/A: cuộc thi có thời hạn dài như thế, rất đơn giản, chỉ vì chúng tớ muốn các bạn có thoải mái thời gian để hoàn thiện tác phẩm của mình ở mức hoàn hảo nhất có thể, không bị gò ép bởi bất kì gì. close up ~ Đơn giản thế thôi. Còn êề phần có duy trì được hay không, cái này, nếu BBT hứa hẹn thật nhiều, thì cuối cùng cũng chỉ là hứa hẹn, cho nên chúng tó không hứa hẹn, bạn sẽ thấy kết quả khi thời gian đến mà :)

@mirumo_depon139: tất nhiên là được rồi bạn :)
chỉ cần trong hồ sơ của bạn gửi đến cho BBT có tên thật là ukie close up ~

@ Jeet: chúng mình chờ truyện của bạn XD
Về Đầu Trang Go down
http://breakfreemagazine.com
Fairy Water

Fairy Water


Tổng số bài gửi : 2
Join date : 28/07/2009
Age : 28
Đến từ : Vũng Tàu

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeWed Jan 06, 2010 2:15 pm

Cho mình hỏi là tác phẩm dự thi là hình thức ntn?
Kiểu oneshort hay 1 chap ( mà 1 chap đọc sao hỉu... = =" )
Về Đầu Trang Go down
http://narfam.net/
Bạch Phụng

Bạch Phụng


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 27/07/2009
Age : 34
Đến từ : Hà Lôi ơi ~ thầm hát chong tôi ~

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeSat Jan 09, 2010 3:29 pm

tác phẩm dự thi có thẻ là một one shot hoặc cũng có thể là một chao truyện, cái đó tùy thuộc vào bạn. Một chao truyện gửi đến có thể có hoặc không kèm theo bản tóm tắt nội dung đầy đủ của truyện. Không sao cả.
Nhưng bạn cần lưu ý là, bạn nên lựa chọn cách làm tốt nhát để giám khảo đánh giá cao bài thi của bạn close up ~ đôi khi có những truyện, chỉ cần một chap cũng đủ sức hấp dẫn đánh bật những truyện khác, nhưng cũng có khi, nội dung của chap này chưa tiết lộ nhiều về truyện, trong trường hợp ấy, chúng mình khuyên bạn nên gửi kèm bản tóm tắt nội dung toàn truyện close up ~
Thân
Về Đầu Trang Go down
http://breakfreemagazine.com
chienbinhmaquy
Tổng số bài gửi : 1
Join date : 18/01/2010

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeMon Jan 18, 2010 8:05 pm

cho tớ hỏi nếu là truyện dài kì thì gửi thêm các chap tiếp theo để dự thi được ko?phần dự thi tính riêng từng chap hay tính chung?(chẳng hạn tớ gửi liền một lúc 3 chap thì cả 3 chap đó được tính là 1 bài dự thi hay mỗi chap dự thi riêng rẽ?).Nếu gửi nhiều chap cùng 1 lúc thì để đảm bảo độ hấp dẫn,3 chap đó của truyện có được đăng cùng trên 1 số BF để độc giả dễ dàng bình chọn hay sẽ đăng riêng rẽ từng kì 1?
Về Đầu Trang Go down
Bạch Phụng

Bạch Phụng


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 27/07/2009
Age : 34
Đến từ : Hà Lôi ơi ~ thầm hát chong tôi ~

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeWed Jan 27, 2010 7:51 pm

ầy...
3 chap của cùng 1 truyện, thì sẽ tính chung thôi bạn ạ '_'
vì mỗi bìa dự thi là 1 truyện khác nhau mà.
nếu độ dài 3 chap quá lớn ( trến 30 trang mỗi chap) thì chúng mình k thể đăng chung với nhau trên cùng 1 số đc bạn ạ
Về Đầu Trang Go down
http://breakfreemagazine.com
mirumo_depon139
Tổng số bài gửi : 4
Join date : 20/11/2009
Age : 26
Đến từ : TP.HCM

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: mún hỏi về cuộc thi vẽ truyện tranh   Race UP Contest Icon_minitimeSun Apr 25, 2010 4:04 pm

vậy là hok bắt buộc gửi kèm nd truyện sao?Và có cần đánh số từng trang ko???
Về Đầu Trang Go down
greatufo

greatufo


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 27/07/2009

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitimeMon Apr 26, 2010 12:56 am

không cần bạn ạ, cả nd và số trang

Nội dung thì, nếu truyện của bạn gửi đến khiến BGK phải đọc tờ giấy chi chữ nội dung truyện tôi như sau, thì truyện của bạn e là đã bị loại rồi ...
Số trang thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vì truyện bạn gửi đến (được khuyến khích là) file ảnh , nên sẽ có tên file là số trang rồi. Bạn không cần thiết phải đánh số trang đâu.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content

Race UP Contest Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Race UP Contest   Race UP Contest Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Race UP Contest
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» Race Up Contest (English)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn tạp chí truyện tranh BreakFree :: Tạp chí BreakFree :: Race UP Contest-
Chuyển đến